Styret i Tryg bedriftsidrettslag

 

En god arbeidsplass bør ha et godt og aktivt bedriftsidrettslag. HMS er viktig for at en bedrift skal kunne fungere og for at medarbeiderne skal trives med sin arbeidsplass. Tryg Bedriftsidrettlag BIL har hovedfokus  på helse og miljø, noe som vil gi bedriften en positiv effekt i form av bl.a:

  • godt motiverte medarbeidere
  • større arbeidskapasitet
  • lavere sykefravær
  • sammensveisede kolleger

Styret i Tryg bedriftsidrettslag 2024/2025 består av:

  • Leder/kasserer: Carsten Tangerås
  • Styremedlemmer: Kjetil A. Andersen, Hege Tvedt,  Daniel Stølen , Ida Grønnestad
  • Revisorer: Cato Axelsen og Øyvind Sandal
  • Valgkomite: Janne Kristin Larsen, Jan Haugland, Lars Angell