Voss resort 2022/2023

Ansatte i Tryg får 15% rabatt på dagskortved bruk av rabattkode.

Alle kort må kjøpast på nett på www.vossresort.no
Velg PROMO i nettbutikken og nytt promokode TRYG2023
Rabatten gjeld tilsette, samt tilsettes sambuar/ektefelle og heimebuande born. Voss Gondol er inkludert i dagskort i Voss Resort.

Skiskule og Skileige
Voss Resort kan tilby 20% på skileige og instruksjon ved framvisning av ansattkort/anna ansattbevis. Alle våre gjestar må ha Keycard. Dette er eit gjenbrukskort som kostar kr 70.-. Har du Keycard frå før kan du lade opp kortet når du kjøper dagskort .Har du ikkje Keycard får du kjøpt dette på nett. Ladar du opp eit kort du har frå før kan
du gå rett i heisen. Kjøpar du dagskort med nytt keycard kan du hente dette i billettluka. Born 0-6 står gratis, men må ha eige keycard. Dagskort til born under 7 får du på billettkontoret.

Overnatting i hytte/leigligheit

Me tilbyr 20 % rabatt på overnatting i midtveke man-fre. For utvask og evt leige av sengetøy gjeld ordinære prisar. Legitimasjon må framvisast saman med ansattkort eller anna bevis på tilsetting. Avtalen for overnatting gjeld dersom me har ledig kapasitet, og ikkje i veke 7, 8, 9 samt jol og påske.

For mer informasjon: www.vosseresort.no