Sykkelservice for ansatte

  Facilities og Tryg Bedriftsidrettslag ønsker sammen å tilby et fast opplegg rundt sykkelservice. I første omgang tilbyr vi tjenesten frem til årsskifte, og gjelder fra mandag 21. august. Evaluering av tilbudet foretas ila desember måned 2023.

   

  • Hver mandag vil ansatte i Tryg kunne levere inn sin (el)sykkel til vedlikehold eller reparasjon. 
   • Sykkelen leveres av den ansatte på lokasjon i kjeller på FB50 (underetasje K) hver mandag.
   • Det settes av tid til maks 5 sykler pr. uke. 
  • Den ansatte booker selv tidspunkt for service på Cyklofix sine hjemmesider, se lenke: https://protect-de.mimecast.com/s/P8F5C57BontO4V6ATzeRu4?domain=cyclofix.no

   

  Ansatte får tilbud om en grunnservice som inkluderer følgende:

  • Justering av gir og bremser    
  • Smøring av kjede/trinsehjul
  • Måling av slitasje drivverk
  • Luft til dekke/ evt. skifte av slange

   

  Tryg dekker maks kr. 400 pr. ansatt/max 20 min. arbeid . Arbeid utover 20 min (kr. 400) og alt av medgåtte deler, belastes den ansatte. Dersom det kun er skifte av deler (ikke grunnservice) eller annet vedlikehold,  så vil Tryg likevel dekke kr. 400. Det er tenkt at Tryg dekker en egenandel ila av et kalenderår.